Organizator:

    PWr  WBLiW  

Wydział Budownictwa Lądowego
i Wodnego Politechniki Wrocławskiej

Zakład Technologii i Zarządzania
w Budownictwie

 

Konferencja Naukowo-Techniczna

"INŻYNIERIA PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH"

Wrocław, 22-24 czerwca 2016

 

        Patron:

Sekcja Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej
i Wodnej PAN
 

Zdjęcia z Konferencji:

Zdjęcia z uroczystego Dnia Jublileuszu 90 lat prof. Kazimierza Czaplińskiego - część1
Zdjęcia z uroczystego Dnia Jublileuszu 90 lat prof. Kazimierza Czaplińskiego - c
zęść 2
Zdjęcia z Konferencji - 22-24 czerwca 2016


Wyniki konkursu, dla którego nagrody ufundowała firma HUSQVARNA


Krótki reportaż o Afrykarium we Wrocławiu


INFORMACJE OGÓLNE

Kolejna edycja, organizowanej corocznie przez różne ośrodki akademickie, Konferencji „INŻYNIERIA PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH” odbędzie się we Wrocławiu w dniach 22-24 czerwca 2016 roku, a jej  organizatorem jest:

Politechnika Wrocławska
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
Zakład Technologii i Zarządzania w Budownictwie.

Jest to konferencja z cyklu tzw. Zjazdów Jednostek Jednoimiennych „Technologii i Organizacji Budowy” zapoczątkowanych przez Profesora Aleksandra Dyżewskiego. Celem Konferencji jest prezentacja osiągnięć naukowych, wymiana poglądów, doświadczeń  i efektów praktycznych, łączących się z tematyką TOB. Konferencja połączona będzie z obchodami Jubileuszu 90-lecia urodzin Profesora Kazimierza Czaplińskiego, wieloletniego Kierownika Zakładu Metod Projektowania i Realizacji Obiektów Budowlanych Politechniki Wrocławskiej.

Tematyka konferencji:

  • Technologia i organizacja robót budowlanych.
  • Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w budownictwie.
  • Proces inwestycyjny w budownictwie.
  • Zarządzanie przedsięwzięciami, przedsiębiorstwami i nieruchomościami budowlanymi.
  • Nowoczesne rozwiązania materiałowe i technologiczne w budownictwie.
  • Zarządzanie kosztami inwestycyjnymi oraz kosztami eksploatacji obiektów budowlanych.
  • Modernizacje, przebudowy, remonty i naprawy obiektów budowlanych.
  • BIM – Modelowanie Informacji o Budynkach.

Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej Konferencji: www.ipb2016.pwr.edu.pl/zgloszenie.html
Zakwalifikowane artykuły zostaną opublikowane w czasopiśmie „Materiały Budowlane” (6 pkt. MNISW) w języku polskim. Wytyczne dotyczące wymagań edytorskich dostępne są na stronie: www.ipb2016.pwr.edu.pl/dla_autorow.html    
Dla wszystkich uczestników Konferencji oraz osób towarzyszących Organizatorzy przewidzieli bogaty program uzupełniający. Wszystko to co Wrocław ma najlepszego!   ZAPRASZAMY!  
Organizatorzy Konferencji oferują powierzchnie i przestrzenie ekspozycyjne dla działań marketingowych Firm. Ponadto istnieje możliwość zorganizowania sesji promocyjnych Firm, które zostaną uwzględnione w programie Konferencji.

Zapraszamy do uczestnictwa w Konferencji!

                                 
                                   Budynek Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego